Monday, 26 January 2009

Demascarea comunismului,inceputurile USSR-ului si influenta negativa asupra Romaniei


Uniunea sovietica (USSR) era un stat constitutional existent in Eurasia din 1922 pana in 1991. Numele original : Союз Советских Социалистических Республик (Soyuz Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik), traducere "Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste" ; ea fiind constituita din 15 republici socialiste (Armenian SSR,Azerbaijan SSR,Byelorussian SSR,Estonian SSR,Georgian SSR,Kazakh SSR,Kirghiz SSR,Latvian SSR,Lithuanian SSR,Moldavian SSR,Russian SFSR,Tajik SSR,Turkmen SSR,Ukrainian SSR,Uzbek SSR, si pe perioade foarte scurte : Karelo-Finnish SSR ,Transcaucasian SFSR).

De la inceput fac distinctia netă dintre iudeo-comunismul bolșevizat si kominternist, dominant până în deceniul 3,și mișscarea muncitorească destabilizată, deturnată și intoxicată de acesta. Comunismul din România a fost o marfă everiască de import. Lucrul reiese clar din analiza structurii conducerii partidului comunist al anului 1921 și al delegaților acestuia la diferitele congrese organizate de Komintern, al fracțiunilor fugite peste hotare .Se știe că în 1920 o delegație a socialiștilor români a plecat în URSS spre a participa la lucrările Congresului al II-lea al internationalei a III-a comuniste. La Harkov delegația s-a întalnit cu Cristian Racovski,mare militant socialist "român" ajuns în fruntea Ucrainei sovietice și membru marcant al Internaționalei, care a încercat să impună delegatiei lista viitorilor conducători socialiști-comuniști din România,iar la Moscova a fost tutelată de evreul Apfelbaum, zis Zinoviev, și de Buharin lânga care se afla și un reprezentant al Federației Comuniste Balcanice - Șablin. Menționez că socialistul Ioan Flueraș n-a fost acceptat la discuții pentru vina de a fi participat la Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia, la Consiliul Dirigent și a fost considerat imperialist, impune subordonarea socialist-comuniștilor față de Federația Comunistă Balcanică și impune lista conducătorilor comuniști , în zdrobitoare majoritate evrei,evrei-unguri și alți minoritari.Delegația formată din Gheorghe Cristescu,Constantin Popovici,A.Dobrogeanu-Gherea, Eugen Rozvan,David Fabian s-a supus servitoreste tuturor poruncilor date de iudeo-kominterniștii de la Moscova.


  • În 1921 la al III-lea congres al Kominternului, singurul membru din delegația peceristă ales din delegația peceristă ales ca membru al Comitetului Executiv al Internaționalei comuniste a fost evreul Gelbert Moscovici. Au participat 14 militanți comuniști reprezentând un grup de emigranți aflat în URSS și alt grup fugit din țară. Iată-i : Gelbert Moscovici,Dobroceaev, zis Bonaparte,AL. Starâi, zis Bodeev, N. Gorniski, zis Turcescu, C. Palade, zis Georgescu, Saul Ozias, zis Sandu, AL. Lichtblau, zis Hugo și încă unul de același calibru cu numele pierdut prin arhive. (sursa M.mușat,Ion Ardeleanu ,ROMÂNIA DUPĂ MAREA UNIRE,Ed.stiințifică și enciclopedica , București , 1986 ; DOCUMENTE DIN ISTORIA MIȘCĂRII MUNCITORESTI DIN ROMÂNIA)

  • La congresul al II-lea al PCR, Marcel Pauker a prezentat un referat în care a afirmat: carcaterul balcanic economic-politic-social al țării noastre care e un județ al Balcanilor.

  • Kominternul a dat sarcină PCR-ului să acționeze pentru : ...autodeterminarea până la desparțirea unor provincii de statul existent.

  • Cu începere din 1924 Comitetul Central al PCR , ziarele organele Teoretice de presă ale acestui partid iudaizat la vârf : SOCIALISMUL;MUNKAS;LUPTA COMUNISTĂ; LUPTA DE CLASĂ propagă ideile Kominternului, adică România este un stat multinațional și militeaza pentru autodeterminarea minorităților ,vizând ungurii din Transilvania și mixtura iudeo-găgăuză-rusească din Basarabia.

  • Din Conducerea PCR în acel timp : Elek Köblös - secretar general, Marcel Pauker, David Fabian, H. Sternberg, M.Kohane,I. Fonagy, Al. Dobrogeanu-Gherea, B. Stefanov , S. Margulies, H. Gherstein.

Agentura iudeo-comunista din țară acționând sub masca partidului comunist a sprijinit prin toate mijloacele posibile politica iudeo-bolșevicilor de la Moscova de a dezmembra România Mare . La congresul al III-lea al PCR ,ținut la Viena în 1924, se aproba din nou tezele Congresului al V-lea al Internaționalei Comuniste conform cărora ,citez : ... România este un stat tipic cu multe națiuni rezultat al ocupării unor teritorii străine , de unde sarcina PCR de a lupta pentru autodeterminarea până la despărțirea de statul român. Din rezolutia acestui congres iudeo-maghiar ținut sub firma partidului comunist din România dincolo de hotarele țării : ...România capitalistă prin rezultatele războiului imperialist mondial, prin "unirea tuturor românilor" și-a supus însemnate părți din națiuni dezvoltate politicește, economicește și culturalicește, și în felul acesta din stat național a devenit stat de naționalități...Partidul Comunist trebuie să lupte cu hotărâre împotriva anexării violente a Basarabiei, Bucovinei, Transilvaniei și Dobrogei și să sprijine în chip practic lupta pentru eliberarea și independența lor națională... . Unul din cei care au redactat rezoluția de mai sus este si Al. Dobrogeanu-Gherea, agent evreu al iudaism-bolșevismului din Rusia, desemnat în conducerea partidului iudeo-comunist din România la congresul de la Viena alături de Elek Köblös, secretar general, Boris Stefanov, Pavel Tcacenko, Willi Roth, H. Sterberg și alți coreligionari numiți de Komintern. La ordinul Kominternului , tot în 1924, se ține la Viena conferința Federației Comuniste Balcanice cu participarea, din ordin, a Ungariei, participare vizând direct România .Cităm din scrisoarea confidențială din 28 aprilie 1924 a F.W.B. Coleman, de la delegația SUA din Riga, adresată secretarului de stat al SUA: ...Am onoarea să vă înaintez o informare confidențială (IS/2) referitoare la Conferința Federației Balcanice a Internaționalei Comuniste... Programul a prevăzut discutarea următoarelor probleme: coordonarea activității comuniste din Balcani... desfășurarea propagandei în favoarea retrocedării Ungariei a fostelor ei teritorii deținute acum de România, agitație anti-româneasca... Ungaria a fost desemnată pentru a participa la Federație în vederea intenției Kominternului de a începe propaganda în favoareea separării de România a ținuturilor pe care România le-a obținut dupâ râzboi. Această propagandă urmeaza să înceapă din fondurile special alocate de IKKI. Sediul Consiliului Federației va fi la Viena, unde funcționeaza și centrul pentru propagandă anti-romanească. Programul propagandei propus spre a fi discutat a fost stabilit de Biroul organizatoric al IKKI în termenii următori :  1. -Desfășurarea propagandei în favoarea reîntoarcerii la Ungaria a Transilvaniei: a. printre comuniștii și muncitorii din România. b. printre locuitorii Transilvaniei și cercurile antiromânești ale burgheziei maghiare.

  2. - Organizare de greve, etc. pe baze politice si culturale.

  3. - Propaganda în armata română, în special printre cei născuți în Transilvania...

.... Kominternul a alocat 80.000 ruble-aur pentru a fi dat tovarășului Max Hammer pentru propagandă și pregătirea congresului.


Informarea (IS/2) făcută de la Riga de Coleman secretarului de stat al SUA, este urmarea chemării de la Moscova, în toamna lui 1923, a șefilor agenturii iudeo-comuniste din România,cărora li s-a ordonat să înceapă propaganda pentru autodeterminare prin plebsiscit a Basarabiei și Transilvaniei, cu trecerea Basarabiei în componența URSS,lucrare făcută pe față de ziarele SOCIALISMUL ȘI MUNKAS. Organizația PCR-ului din Basarabia nu se sbordona acestuia,având legături directe cu Kominternul . De fapt PCR-ul anilor 1922-1924 era,prin vârfurile sale iudeo-maghiare, o agentură kominterninstă,antinațională,care,în anul 1924, a încercat să dezmembreze statul național unitar România Mare prin forță, montând o intervenție armată cunoscută sub numele impropriu de Răscoala de la Tatar-Bunar. Documentele date publicității de Institutul de istorie al PCR în perioada 1980-1986, ca și sintezele istorice afirmă că atât Elek Köblös - secretarul general al PCR, cât și conducerea organizației din Basarabia n-ar fi știut nimic despre pegătirea și execuția loviturii de la Tatar-Bunar, lucru infirmat de circulara din 20 iulie a Comitetului Executiv al Kominternului, trimisă Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste din Polonia,Lituania,Estonia,Romania,Cehoslovacia și Iugoslavia. După eșuarea tratativelor oficiale româno-sovietice în problema Basarabiei.Moscova a ales calea subversiunii, a războiului psihologic, care să se transforme într-un război civil susținut masiv de peste Nistru. Instrumentul-armă a fost partidul comunist din România. ..va urma