Saturday, 14 March 2009

Tehnologia RFID si pentru chip in creier

Nu suntem animale,vacile voastre pe care sa le cipati ! CHIP THE NEW WORLD ORDER ELITE ASSES .

Final War - Race Land

RACE WAR - THE WHITE RACE WILL PREVAIL

Thursday, 12 March 2009

"Cartier rău famat" ii doar un cod liberal pentru cartier de negri/tigani


Channon Christian și Chris Newsom au fost victimile unor dintre cele mai oribile și dezgustătoare crime motivate rasial din istoria Statelor Unite. Ei au fost răpiți ,Chris a fost violată în grup ,torturată sexual, mutilată și omorâtă. Channon a fost forțat să privească ,apoi au fost duși la casa unuia dintre criminali . Acolo ea a fost violată pe rând de către toți negrii, torturată sexual, omorâtă apoi cadavrul mutilat complet. Ucigașii i-au ales pe ei,din motive rasiale,din motiv ca erau albi. Dacă rasele erau pe dos,această poveste ar fi fost #1 în topul știrilor internațional și s-ar putea vedea la CNN luni la rândul.

În schimb mass-media a mușamalizat cazul . Multe agenții de știri au mințit cu totul despre acest caz susținând că unele detalii erau "zvonuri rasiste" . Site-uri ca CofCC.org au fost atacate pe acuzații de rasism doar pentru că au vorbit de acest caz. Apoi la autopsie s-a dezvăluit că așa zisele "zvonuri rasiste" sunt adevărate. Acum părinții se plâng că au de a face cu acuzații de genul că Channon și Newsom "erau în cartierul greșit " Ei trebuiau să "nu conducă într-un cartier rău famat " doar daca conduc într-un "cartier rău famat " îi justificarea să fie violați în grup,torturați, și omorâți (ne place logica iubitorilor de negri stângiști ,care daca li s-ar fi întâmplat la fel la copii lor in mod cert nu ar mai zice asa ceva...nici torturați). Să nu mai menționăm că au fost răpiți în total alt cartier apoi duși în alt cartierul rău famat si violați,torturați,omorâți,mutilați.
Așa arată animalele sălbatice arestate pentru crime :


Monday, 9 March 2009

Ziua Mândriei AlbeIn fiecare an, pe data de 21 martie, Naţiunile Unite celebrează Ziua Internaţională de Luptă

Impotriva Discriminării Rasiale. Sărbătoarea mai este cunoscută şi ca “Ziua Armoniei”.Albii de pretutindeni se confruntă zilnic cu discriminarea rasială.Acum poţi să te ridici împotriva discriminării rasiale a Albilor din întreaga lume. Această zi, 21 Martie, este în fiecare an ziua în care Albii îşi pot ridica glasurile, îşi pot manifesta mândria arborând steaguri pro-albe, purtând însemne pro-albe.Albii de pretutindeni sunt încurajaţi să facă din 21 Martie ziua în care să înlăture caluşul de pe gură, ziua în care să-şi facă auzită vocea. Ziua Internaţională A Mândriei Albe este ziua în care trebuie să-ţi proclami identitatea, mândria de a fi Alb. Lasă deoparte tot ceea ce te diferenţiază de alţi Albi şi ridică-te împreună cu ei în lupta comună pentru Mândria Albă !Societatea Gebeleizis te îndeamna să anunţi prin orice mijloace pe care le ai la dispoziţie, telefon, e-mail, să copiezi şi să postezi acest mesaj pe diverse forumuri, să scrii scrisori şi să strângi mâna camarazilor Albi, pentru ca împreună să restaurăm MÂNDRIA DE A FI ALB !
Fluturasul poate fi comandat pe site-ul Pravaliei Identitare .

Patrol 36 - video

Thursday, 5 March 2009

Răspuns personal la articolul precedent.

Svastica,simbol solar antic din toate culturile ariene,interzis,banat,blestemat din pricina evreilor.


Jewish Provocation

They, who’re buying the world

Their moral-moral of false

Like a locust they devour our souls

And sell them into Jehovah’s slavery

But we are not humble people! Or have we forgotten our Kin?

Revenge! For Our Aryan Fathers! The Great Power fed only by Wolfish Freedom!

When our eyes gaze into our sky

They see only darkness Our sun was stolen by the Jews

Our starts were sold by the price of dirt

Yet our hands can hold the weapon Our fathers learnt us this art

Let’s return our Past Honour Dethrone the false “masters”!

White Race, take a look- Here comes our dawn!

Now bars can’t hold our wraith!

No fear of death- We’re guided by our grey-haired father-gods

Jehovah, look how we kill your children!

…But you will see nothing …You will do nothing Because you’re just an invention

You’re a lie A Jewish Provocation

MĂ AVUZAȚI DE ANTI-SEMITISM? DAR PE VOI,EVREII,DE CE SĂ VĂ ACUZ ? Va zic eu ,de genocid împotriva tuturor raselor în special rasei albe. Dovezi sunt destule,prea multe,o orgie de dovezi.

Dovada suprema de rasism feroce si planul sacru de dominare de catre iudei prin crestinism (part2. Isaia si Solomon)

Pentru început Isaia este al 23-lea capitol din Vechiul Testament (60% din Talmud ). Pentru Isaia comentariile sunt nule,verseturile spunându-și de la sine mesajul.ISAIA ;Capitolul 21.Vedenia pe care a văzut-o Isaia, fiul lui Amos, pentru Iuda şi Ierusalim.

2.Fi-va în vremurile cele de pe urmă, că muntele templului Domnului va fi întărit peste vârfurile munţilor şi se va ridica pe deasupra dealurilor. Şi toate popoarele vor curge într-acolo.

3.Multe popoare vor veni şi vor zice: "Veniţi să ne suim în muntele Domnului, în casa Dumnezeului lui Iacov, ca El să ne înveţe căile Sale şi să mergem pe cărările Sale". Căci din Sion va ieşi legea şi cuvântul lui Dumnezeu din Ierusalim.

4.El va judeca neamurile şi la popoare fără de număr va da legile Sale. Preface-vor săbiile în fiare de pluguri şi lăncile lor în cosoare. Nici un neam nu va mai ridica sabia împotriva altuia şi nu vor mai învăţa războiul.

5.Voi, cei din casa lui Iacov, veniţi să umblăm în lumina Domnului!

6.Tu ai lepădat neamul Tău, casa lui Iacov. Ea este plină de vrăjitori şi de magi ca Filistenii şi ea face legământ cu cei de alt neam.

7.Pământul ei este plin de aur şi de argint, de comori fără număr, pământul ei este plin de cai şi de căruţe fără sfârşit.

8.Pământul ei este plin de idoli şi locuitorii se închină la lucrul mâinilor lor, înaintea celor făcuţi de degetele lor.

9.Şi omul(gentilul,ne-evreul) va fi umilit şi muritorul va fi pogorât şi Tu nu-i vei ierta!

10.Intraţi în crăpăturile stâncilor şi ascundeţi-vă în pulbere, din pricina fricii de Dumnezeu, de strălucirea slavei Lui.

11.Ochii celui mândru vor fi smeriţi, mândria celor de rând va fi pogorâtă şi numai Domnul în ziua aceea va fi ridicat în slăvi,

12.Că Domnul Savaot va avea ziua Lui, se va ridica împotriva a tot ceea ce este mândru şi semeţ şi-l va pogorî.

13.Împotriva tuturor cedrilor Libanului şi stejarilor celor înalţi ai Vasanului.

14.Împotriva tuturor munţilor înalţi şi colinelor celor mândre.

15.Împotriva tuturor turnurilor ridicate sus şi zidurilor întărite.

16.Împotriva tuturor corăbiilor Tarsisului şi lucrurilor de preţ.

17.Mândria omului va fi pogorâtă şi semeţia celor muritori va fi smerită; în ziua aceea numai Domnul va fi înalt;

18.Şi toţi idolii vor pieri.

19.Iar oamenii vor intra în scorburile stâncilor, în prăpăstiile şi în crăpăturile pământului, de frica Domnului şi de strălucirea slavei Lui, când va veni El ca să lovească pământul.

20.În ziua aceea idolii de argint şi de aur, pe care omul i-a făcut ca să li se închine, vor fi părăsiţi ca să fie sălaş şobolanilor şi liliecilor.

21.Iar el va intra în crăpăturile stâncilor şi în prăpăstiile munţilor, de frica Domnului şi de strălucirea slavei Lui, când va veni El ca să lovească pământul.

22.Nu mai nădăjduiţi în omul cel muritor, în nările căruia nu este decât o suflare! Oare, ce putere are el?

Se pare că avem de-a face cu un grad de tembelism si megalomanie criminala din partea lor de neînchipuit. VOI EVREII NU AVEȚI O SUFLARE? Nu ,se pare că ei sunt nemuritori ,superiori fiecărei vietăți,culturi,civilizații ,cu 18.000 km patrați de pământ având un grad de dezvolatare cultural,medical,tehnologic din perioada Cambriana sau din Epoca de Piatră-Stone Age (în perioada când au fost scrise aceste versteturi).

Capitolul 24

1.Iată Domnul pustieşte pământul şi îl preface în deşert, răstoarnă faţa lui şi împrăştie pe locuitori.

2.Şi preotului i se întâmplă ca şi poporului, stăpânului ca şi robului, slugii ca şi stăpânei sale; vânzătorului ca şi cumpărătorului, celui care dă cu împrumut ca şi celui care se împrumută, datornicului ca şi cel căruia îi este dator.

3.!Pământul va fi pustiit!, !el va fi jefuit!, !că Domnul a grăit cuvântul acesta!.

4.Pământul este în chin şi sleit, lumea tânjeşte şi se istoveşte, cerul împreună cu pământul vor pieri.

5.Pământul este pângărit sub locuitorii lui, căci ei au călcat legea(legea evreilor,legea talmudica), au înfrânt orânduiala şi legământul stricatu-l-au pe veci!

6.Pentru aceasta, blestemul mistuie pământul şi locuitorii îndură pedeapsa lor; drept aceea cei ce locuiesc pe pământ sunt mistuiţi, iar oamenii rămaşi sunt puţini la număr!

7.Via tânjeşte, viţele sale sunt firave, cei cu inima veselă suspină.

8.Glasul cel plin de veselie al lirei a încetat, chiotele zgomotoase nu mai sunt, încetat-a glasul harpei.

9.La cântec nu se mai bea, şi amar este vinul pentru băutor.

10.Cetatea pustiită este în ruină, intrarea fiecărei case este închisă.

11.Pe uliţă lumea strigă: "Nici un strop de vin!" Nu mai este bucurie, veselia este izgonită de pe pământ.

12.În cetate au rămas numai dărâmături, porţi sfărâmate şi stricate.

13.Aşa se va întâmpla în mijlocul acestui ţinut, înăuntrul popoarelor, ca şi când se scutură măslinii şi ca pe urma culesului viei.

14.Aceia înalţă glasul şi cântă, preaslăvesc mărirea Domnului la apus.

15.Pentru aceasta, în insule se preaslăveşte Domnul, în insulele mării numele Domnului Dumnezeului lui Israel.

16.De la marginile pământului auzim cântând: "Slavă celui drept!" Şi eu am zis: "Vai de cei fără de lege, care lucrează, depărtându-se de lege!"

17.Groază, laţ şi groapă pentru voi, locuitori ai pământului! (oare asta este pace si iubire ?)

18.Cel care va fugi de groază va cădea în groapă, cel care va scăpa din mijlocul gropii se va prinde în laţ! Zăgazurile cele de sus se vor deschide şi temeliile pământului se vor clătina.

19.Pământul se sfărâmă, pământul sare în bucăţi, se clatină pământul.

20.Pământul se mişcă încoace şi încolo ca un om beţiv, se dă în sus şi în jos ca un scrânciob; păcatele apasă asupra lui, ca să nu se mai scoale!

21.Şi în ziua aceea Domnul va cerceta cu asprime, acolo sus, oştirea cea de sus şi pe pământ pe regii pământului.

22.Şi ca robii( nu dorim sa fim robii evreilor,ne pare rau) vor fi închişi într-o închisoare sub pământ şi după multe zile vor fi cercetaţi.

23.Luna va fi roşie, iar soarele va pierde din lumina lui, căci Domnul Savaot va fi rege şi slava Lui va străluci înaintea bătrânilor în muntele Sionului şi în Ierusalim!

Capitolul 34

1.Apropiaţi-vă, voi neamuri, şi ascultaţi, şi voi popoare, luaţi aminte; să asculte pământul şi cei ce-l locuiesc, lumea cu toate făpturile ei.

2.Că Domnul este mâniat asupra popoarelor, cu urgie împotriva oştirii lor. El le nimiceşte şi le dă la junghiere;

3.Morţii lor vor fi aruncaţi pe câmp, cadavrele lor greu vor mirosi şi prin munţi vor şerpui pârâiaşe din sângele lor.

4.Toată oştirea cerului se va topi, cerurile se vor strânge ca un sul de hârtie şi toată oştirea lor va cădea cum cad frunzele de viţă şi cele de smochin.

5.Că s-a îmbătat de mânie în ceruri sabia Domnului şi iată că asupra lui Edom coboară, asupra poporului hărăzit pedepsei.

6.Sabia Domnului este plină de sânge, acoperită de grăsime, de sânge de miei şi de ţapi, de grăsimea rărunchilor de berbeci. Că Domnul face jertfă la Boţra şi mare junghiere în ţara lui Edom.

7.Bivolii cad împreună cu ei, şi boii cu taurii. Şi pământul se îmbată de sângele lor şi pulberea de grăsime este plină.

8.Căci aceasta este ziua de răzbunare a Domnului, an de răsplătire pentru pricina Sionului!

9.Râurile în păcură se vor preface şi pulberea în pucioasă. Pământul lui va fi pucioasă arzătoare,

10.Zi şi noapte. Niciodată nu se va mai stinge în veci de veci şi din neam în neam se va înălţa văpaia şi fumul lui. Pe veci el va rămâne pustiu şi nimeni pe acolo nu va trece.

11.Pelicanul şi ariciul vor fi stăpânii lui, bufniţa şi corbul, locuitorii lui. Şi pe deasupra, Domnul va întinde peste el frânghia nimicirii şi cumpăna pustiirii. Şi oameni cu chip de ţap într-însul vor locui şi de viţă bună socotiţi vor fi.

12.Nu se va pomeni acolo de nici un regat şi toţi prinţii lui vor fi nimiciţi.

13.În palatele lui vor creşte spini, iar în turnurile dărâmate mărăcini şi urgie. Acolo va fi sălaşul şacalilor şi adăpostul struţilor.

14.Câini şi pisici sălbatice se vor pripăşi pe acolo şi făpturi omeneşti cu chip de ţap se vor strânge (fără număr). Acolo vor zăbovi năluci ce umblă noaptea şi în acele locuri îşi vor găsi odihna.

15.Acolo îşi va face şarpele cuibul, şi va depune ouă în el, va cloci şi va scoate pui. Acolo se vor strânge vulturii de pradă şi în acele locuri se vor găsi cu toţii.

16.Cercetaţi cartea Domnului şi citiţi, că nimic din acestea nu lipseşte. Căci gura Domnului a poruncit şi suflarea Lui le-a adunat.

17.El singur a aruncat sorţii şi mâna Lui le-a împărţit pământul cu funia. Pentru totdeauna ei le vor stăpâni şi în el vor locui din neam în neam.

SOLOMON (cartea înțelepciunii lui Solomon) al 44-lea capitol din Vechiul Testament.

Capitolul 1


1.Iubiţi dreptatea, judecători ai pământului (soarte ne-evreilor este cea de a fi judecați de către evrei) ; cugetaţi drept despre Domnul şi căutaţi-L cu inimă smerită,
2.Căci El Se lasă găsit celor care nu-L ispitesc şi Se arată celor care au credinţă în El.
3.Într-adevăr, cugetele viclene depărtează de Dumnezeu, şi puterea Lui, când Îl ispiteşti, mustră pe cei fără de minte.
4.Înţelepciunea nu pătrunde în sufletul viclean(după înțelepciunea iudaica,toți gentilii fără excepție sunt vicleni,hoți,criminali,etc) şi nu sălăşluieşte în trupul supus păcatului.
5.Duhul cel Sfânt, povăţuitorul oamenilor, fuge de vicleşug, Se depărtează de minţile fără de pricepere şi Se dă în lături când se apropie fărădelegea;
6.Înţelepciunea este duh iubitor de oameni şi nu lasă nepedepsit pe cel care huleşte prin vorbele sale, căci Dumnezeu este martor gândurilor celor mai ascunse şi pătrunde fără greş inimile şi aude toate cuvintele.
7.Duhul lui Dumnezeu umple lumea, El cuprinde toate şi ştie orice şoaptă.
8.Pentru aceea, cel care grăieşte lucruri nedrepte nu poate să se ascundă şi dreptatea răzbunătoare nu-l uită.
9.Căci chibzuinţele nelegiuitului vor fi cercetate şi zvonul vorbelor sale va ajunge până la Domnul spre pedeapsa strâmbătăţilor sale.
10.O ureche geloasă aude totul şi sunetul şoaptelor nu-i scapă.
11.Păziţi-vă deci de vorbele cârtitoare şi deşarte şi feriţi limba voastră de clevetire, fiindcă vorba cea mai tainică nu va trece fără pedeapsă şi gura mincinoasă aduce sufletului moarte.
12.Nu vă grăbiţi moartea prin rătăcirile vieţii voastre şi nu vă atrageţi pieirea prin fapta mâinilor voastre.
13.Căci Dumnezeu n-a făcut moartea şi nu se bucură de pieirea celor vii.
14.El a zidit toate lucrurile spre viaţă şi făpturile lumii sunt izbăvitoare; întru ele nu este sămânţă de pieire şi moartea n-are putere asupra pământului.
15.Dreptatea este nemuritoare, iar nedreptatea aduce moarte.
16.Dar cei necredincioşi îşi atrag moartea cu mâinile şi cu glasul, se uită la ea ca la o prietenă, sunt pătimaşi după ea şi au făcut legătură cu ea şi cu adevărat vrednici sunt să fie ai ei.

Capitolul 15
1.
Iar Tu, Dumnezeul nostru[A1] , eşti bun şi adevărat, îndelung-răbdător şi cu milă cârmuitor a toate.
2.
Chiar când păcătuim, ai Tăi suntem, noi cei ce cunoaştem puterea Ta, dar nu vom păcătui, ştiind bine că suntem din numărul celor număraţi ai Tăi.
3.
Că a Te cunoaşte pe Tine este dreptate desăvârşită şi a şti puterea Ta este rădăcina nemuririi.
4.
Pe noi nu ne-au înşelat născocirile omeneşti [A2] ale unui meşteşug viclean; ici truda deşartă a zugravilor, adică chipul mânjit cu multe feluri de vopsele,
5.
A cărui înfăţişare aţâţă patima celor nebuni, cu pofta chipului neînsufleţit al unei arătări fără viaţă.
6.
Iubitori de rele precum sunt, ei[A3] sunt vrednici să aibă asemenea nădejdi, şi cei care le fac şi cei care le poftesc şi li se închină.
7.
Olarul frământă pământul moale cu osteneală şi face spre slujba noastră orice vas şi din acelaşi pământ face vase spre curată întrebuinţare şi altele dimpotrivă, dar toate asemenea; şi care vas de ce treabă să fie, hotărăşte olarul.
8.
Apoi cu nelegiuită trudă, din acelaşi pământ, tot el scoate un deşert chip de idol, el care, cu puţin mai înainte, din pământ a fost făcut şi după puţin se va întoarce iarăşi de unde a fost luat, când se va cere să dea sufletul cu care este dator.
9.
Dar el se îngrijeşte nu de aceea că puterile lui slăbesc, nici că viaţa este scurtă, ci se ia la întrecere cu meşterii aurari şi argintari şi face ce fac făurarii în aramă şi, ca mare cinste pentru el, ţine să facă chipuri amăgitoare.
10.
Inima lui este cenuşă şi nădejdea lui mai slabă ca pământul şi viaţa lui mai mică în cinste decât lutul.
11.
Fiindcă el n-a cunoscut pe Făcătorul său, şi pe Cel care i-a insuflat duhul faptelor şi a pus în el putere de viaţă,
12.
Ci socoteşte că viaţa noastră este jucărie şi traiul nostru ca un târg de câştig, pentru că - aşa zic ei - trebuie să câştigi bani în orice chip, chiar făcând rău[A4] .
13.
Dar bine să ştie că păcătuieşte mai mult decât toţi ceilalţi acela care, din acelaşi lut, scoate vase care se pot uşor sparge şi chipuri idoleşti.
14.
Ci toţi aceştia sunt mai nebuni şi mai de plâns decât sufletul unui copil; sunt toţi duşmanii poporului tău şi asupritorii lui;
15.
Căci pe toţi idolii neamurilor [A5] i-au socotit drept dumnezei pe cei care nici cu ochii nu văd, nici cu nasul nu respiră, nici cu urechile nu aud, nici cu degetele mâinilor nu pipăie, nici cu picioarele nu umblă.
16.
Cel care i-a făcut a fost un om, şi cel care a primit duhul în dar, tocmai el i-a închipuit, căci nici un om nu poate să facă un dumnezeu la fel cu el.
17.
El fiind muritor[A6] , el face un lucru fără viaţă cu mâinile lui nelegiuite, el preţuieşte mai mult decât idolii săi, fiindcă el este viu, iar aceia nicidecum.
18.
Ei se închină dobitoacelor celor mai urâcioase, care, după prostia lor, sunt mai rele decât celelalte.
19.
N-au în ele nici o bunătate [A7] care să ni le facă dragi şi ele sunt în afară şi de la lauda lui Dumnezeu, şi de la binecuvântarea Lui.

[A1]Dumnezeul evreilor, Yahve,Yahova


[A2]Omenesti=ale gentililor,ne-evreilor


[A3]Din nou se refera clar la ne-evrei,gentili,goimi


[A4]Zicala foarte adevarata si o traditie a poporului evreu,foarte realistic intradevar

[A5]Zeii celorlalte culturi de pe planeta pamant


[A6]Evreii sunt nemuritori dupa intelepciunea jidoveasca


[A7]Intradevar toate religiile pamantului sunt ale diavolului si doar cea evreiasca este suprema ,pasnica si nu da dovada de rasism criminal

PE aceste fundamente se bazează cartea cărților .cartea tuturor înțelepciunilor? Oare suntem blestemați să fim sclavii unui popor ? Biserica Ortodoxă care se consideră o identitate pentru aceste meleaguri DACICE, respecta cu strictețe aceste fundamente,concluzia o trage cititorul.

Sursa : http://www.bibliaortodoxa.ro/

ASTA SĂ FIE SOARTA FIECARUI NE-EVREU? VOI SĂ JUDECAȚI,DAR NU UITAȚI CĂ 1000 DE ANI DE INCHIZIȚIE NU AU TRECUT NEOBSERVAȚI.